Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z DRUGIEJ STRONY, ul. Zielone Pola 18a/2, 66-400 Wawrów, NIP 665 286 89 28
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia –na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia